WARSAW INDUSTRY WEEKNOVEMBER 8-10, 2021

Article
19 Jul 2021

OLSOM is honored to announce its participation in the Warsaw Industry Week event taking place on November 8-10, 2021.
We will present our solutions for Industry 4.0 – AGW software suite for manufacturers.

We invite you to visit stand B2.111, Hall B.

Participation in the event is co-financed under the project entitled: “Strengthening the position of the regional economy, Western Pomerania – Steering for innovation” implemented under the Regional Operational Program of the West Pomeranian Voivodeship 2014-2020″.

Szanowni Partnerzy & Klienci!
Pozwolę sobie zaanonsować nasz udział w wydarzeniu Warsaw Industry Week w dniach 8-10 listopada 2021.
Firma OLSOM będzie prezentowała nasze rozwiązanie dla Przemysłu 4.0 – produkt AGW MES. Zapraszamy na stoisko B2.111 Hala B.

Udział w wydarzeniu dofinansowany w ramach projektu pn.: “Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020″.

 

Next.
Next.