ITM Industry Europe 31.05 – 3.06.2022

Article
10 May 2022

Industrial events and fairs are indefeasible part of business life. We understand the importance of sharing the industry and cross-industry experience and are honored to announce our participation in the ITM Industry Europe taking place on May 31 – June 3, 2022.
We will present our solutions for Industry 4.0 – AGW software suite for manufacturers.

We invite you to visit stand #41, Pavilion 3A.

Participation in the event is co-financed under the project entitled: “Strengthening the position of the regional economy, Western Pomerania – Steering for innovation” implemented under the Regional Operational Program of the West Pomeranian Voivodeship 2014-2020″.

Wydarzenia branżowe i targi są nieodłączną częścią życia biznesowego. Rozumiemy, jak ważne jest dzielenie się branżowymi i międzybranżowymi doświadczeniami i mamy zaszczyt ogłosić nasz udział w targach ITM Industry Europe, które odbędą się w dniach 31 maja – 3 czerwca 2022 roku.

Przedstawimy nasze rozwiązania dla Industry 4.0 – pakiet oprogramowania AGW dla producentów. Zapraszamy do naszego stoiska #41, pawilon 3A.

Udział w wydarzeniu dofinansowany w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”; realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 

Next.
Next.