Following the ITM INDUSTRY EUROPE

Article
07 Jun 2022

The first week of summer brought our team an interesting and exciting experience.

ITM Industry Europe is the second event of such format for our company. Several months of preparation, 2 days of booth assembly, and 4 days of interesting adventures at one of the largest industrial exhibitions in Western Europe.

We talked about Industry 4.0 and showed how to take manufacturing to a new level of efficiency. We successfully demonstrated our AGW core products and their features on several demo stations.

Production KPIs and Overall Equipment Effectiveness (OEE) are core indicators of manufacturing performance. Our experts demonstrated the functionality of AGW Optimization product, which helps not only to visualize the OEE station but also gives instruments to improve all production capabilities.

Complex functionality DEMO on one of the stations showed main features that will bring manufacturing to new effectiveness and quality standards.

Traceability is one of the main requirements for meeting international standards. With the support from DOGA | ASSEMBLY TECHNOLOGY, our hardware partner, we demonstrated the product’s ability to track the assembly process in real-time at our first station.

The functions of AGW Inventory cover requirements for various logistics scenarios. Visitors to the booth were able to try out one of the sequencing steps at the third station, which was implemented with our reliable partner Arkite NV – Operator Guidance System.

Lots of new contacts, hundreds of Demos demonstrated – our team did a great job!

Many thanks to them for the preparation and excellent work at the booth!

Participation in the event is co-financed under the project entitled: “Strengthening the position of the regional economy, Western Pomerania – Steering for innovation” implemented under the Regional Operational Program of the West Pomeranian Voivodeship 2014-2020″.

 

Pierwszy tydzień czerwca przyniósł naszemu zespołowi ciekawe i ekscytujące doświadczenie.

Targi ITM Industry Europe to drugie tego typu wydarzenie dla naszej firmy. Kilka miesięcy przygotowań, 2 dni montażu stoiska i 4 dni ciekawych przygód i spotkań na jednej z największych wystaw przemysłowych w Europie Zachodniej.

W trakcie spotkań rozmawialiśmy o Przemyśle 4.0 i pokazywaliśmy, jak przenieść produkcję na nowy poziom wydajności. Z powodzeniem zademonstrowaliśmy nasze podstawowy produkt AGW Olsom MES i jego funkcje na kilku stanowiskach pokazowych.

KPI produkcji i ogólna efektywność maszyn (OEE) to podstawowe wskaźniki wydajności produkcji. Nasi eksperci prezentowali funkcjonalność modułu AGW Optimization, który pomaga nie tylko w wizualizacji wskaźników OEE, ale także daje możliwości poprawy wszystkich procesów produkcyjnych.

Wersja DEMO z pełną funkcjonalnością systemu uruchomiona na jednym ze stanowisk pokazywała funkcje i cechy, które umożliwiają procesom produkcyjnym osiągnięcie nowych standardów efektywności i jakości.

Nadzór i śledzenie procesów są jednymi z głównych wymogów do spełnienia międzynarodowych standardów. Przy wsparciu DOGA | ASSEMBLY TECHNOLOGY, naszego partnera w zakresie inteligentnego sprzętu, zademonstrowaliśmy, na naszym stanowisku, zdolność systemu do śledzenia procesu montażu w czasie rzeczywistym.

Funkcjonalność AGW Inventory obejmuje obsługę wymagań dla różnych scenariuszy logistycznych. Odwiedzający stoisko mogli wypróbować jeden z etapów konfekcjonowania na stanowisku pokazowym, które zostało uruchomione z naszym niezawodnym partnerem Arkite NV – Operator Guidance System.

Dużo nowych kontaktów, setki prezentacji – pokazały, że nasz zespół wykonał świetną robotę!

Wielkie podziękowania za przygotowanie i doskonałą pracę na stoisku!

Udział w wydarzeniu jest dofinansowany w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorze Zachodnie – Sterowanie na innowacje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

Next.
Next.